antarespokoje / REGULAMIN 
   ŁODZ MOTOROWO - KABINOWA
   ANTARES POKOJE
   PARKING
   POKOJE
   REGULAMIN
   ŁAZIENKI
   SNIARDWY

 

REGULAMIN

1.   Doba hotelowa trwa od godziny 12.00 do 10.00 dnia następnego. Klucze należy zdać właścicielowi do godziny 10.00.

2. Niewymeldowanie się do godziny 10.00 skutkuje naliczeniem opłaty za kolejną rozpoczętą dobę według stawki ustalonej przez strony.

3.    Prosimy o zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do 6.00. W przypadku, gdy gość zakłóca spokój innych w czasie ciszy nocnej, właściciel może w trybie natychmiastowym wyprosić gościa z obiektu bez zwrotu uiszczonej opłaty.

4.     Przed opuszczeniem pokoju prosimy o zamknięcie drzwi na klucz, a okna pozostawić uchylone lub zamknięte

5.     Przy każdorazowym wejściu i wyjściu z domu prosimy o zamykanie drzwi wejściowych na klucz.

6.     Opłata za zgubienie kluczy wynosi 50 złotych.

7.  W przypadku wcześniejszego wyjazdu nie zwracamy opłaty za pobyt.

8.     W pokoju mogą przebywać tylko osoby zameldowane.

9. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za spowodowane uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia w pokojach.

10. Nie ponosimy odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie wartościowych rzeczy i gotówki pozostawionej w pokoju.

11.  Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z przestrzegania zasad w nim zawartych.

 
Copyright ©2018 by antarespokoje
Kreator Stron www